Máy Trộn Bột Fristam

Máy Trộn Fristam trộn bột sữa, đường hạt, bột kem, starch,chocolate, CO2...

Máy Trộn Fristam trộn bột sữa, đường hạt, bột kem, starch, chocolate, Muối và CO2...

Máy Trộn Bột Fristam PL

Máy Trộn Bột Đơn Fristam PL
Zalo
Hotline