DỊCH VỤ

Ngày đăng: 26/12/2020 01:30 PM

Thỏa Thuận Dịch vụ Với STE

Nếu bạn cần dịch vụ phù hợp với nhu cầu cụ thể của mình, bạn luôn có thể thỏa thuận dịch vụ với STE. Làm như vậy, bạn sẽ giải phóng nguồn lực bên trong và chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ trên thiết bị của bạn, trong phạm vi mà chúng tôi đã đồng ý. Liên hệ với bộ phận dịch vụ của chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin qua số điện thoại 0903373921 hoặc gửi yêu cầu

Gói Dịch Vụ Tại Xưởng Và Tại nhà máy

Chúng tôi cung cấp tất cả các loại phân công dịch vụ tại xưởng của chúng tôi or tại nhà máy. Dịch vụ phải luôn được thỏa thuận trước khi thiết bị được gửi cho chúng tôi. Gói hàng phải được đánh dấu bằng biểu mẫu trả lại.

Chia sẻ:
Zalo
Hotline