Fristam Bơm Ly Tâm Thực Phẩm

Máy Bơm Ly Tâm Fristam Model FP Thiết kế làm cho chúng trở nên lý tưởng cho các ứng dụng vệ sinh. Môi trường được bơm có thể đồng nhất hoặc chứa không khí, khí hoặc chất rắn lơ lửng.

Cung Cấp Bơm Fristam Thực Phẩm, Bơm Ameriflo Chữa Cháy Ul/FM, Bơm Cấp Nước, Bơm Hóa Chất, Bơm Nước Thảy và Van Klinger, Gasket Klinger

Bơm Fristam Kiểu Cánh Khế

Bơm Fristam Cánh Khế
Zalo
Hotline